Jump to content


epoL

Member Since 13 Feb 2009
Offline Last Active Oct 11 2011 10:49 PM
-----

Topics I've Started

Sarah in Dubai with Martin and Gary

17 November 2009 - 01:58 PM

Hi popsters! :10sgHi:
Gustong makuha ng producer dito sa Dubai ang opinion natin. Tinatanong nila kung gusto daw ba nating makasama si Sarah sa concert ni Martin and Gary next year. Vote na po tayo. :cheer: