Jump to content


Girl-In-Pink

Member Since 16 May 2009
Offline Last Active May 17 2010 02:24 AM
-----

Posts I've Made

In Topic: Sarah's Official Twitter Account

16 May 2010 - 07:20 AM

Thank you sooo much for sharing...

*:-)

In Topic: Sarah at John Lloyd ‘juiciest’ stars ng 2009

17 December 2009 - 05:17 PM

YiHee!!! ThanKs pO foR sHaRinG...

*:-)

In Topic: hello...

12 November 2009 - 04:53 PM

HelLo DiN...

*:-)

In Topic: Sarah, Nobody, Nobody but You... Para sa Kanyang mga Fans

12 November 2009 - 04:50 PM

GaLinG gaLinG Ni SG sa NoBoDy... naTapiLoK si SG haBanG suMasaYaw kaYa meDyo naPaSiGaw SiYa... BuT., TaLaGanG suPeR ProFesSiOnaL niYanG peRforMeR., TinuLoY paRin niYa... The BesT taLaGa siYa...

ThanKs pO foR sHaRinG...

*:-)

In Topic: Sarah, ‘di dapat isabong kay Kim!

12 November 2009 - 04:44 PM

ThanKs pO foR sHaRinG...

*:-)