Jump to content


Jordan

Member Since 14 Mar 2005
Offline Last Active Dec 04 2010 04:13 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: A MESSAGE FOR SOMEONE

07 February 2010 - 05:23 PM

i hope msaya ka sa ginawa mo sa akin

In Topic: Ano na-realize mo ngayong araw?

07 February 2010 - 05:22 PM

na binalewala ako ng gf ko

In Topic: describe ur mood at ang nararamdaman nyo 2day?

07 February 2010 - 05:19 PM

gusto kung magalit sa yatz ko pero hindi ko magawa

In Topic: Hello I'm ACE...

07 February 2010 - 05:17 PM

khulet bakit hindi na kita kinukulit at bakit hindi kana nagpapakhulet ang khulet ni khulet

In Topic: hi to all!:D

07 February 2010 - 05:16 PM

welcome sa inyong dalawa